Karakter Mukmin Hebat

Assalamu’alaikum.

Berbagi Hikmah Kajian Jelang Fajar bersama Buya Muhammad Nurman.

Diantara Karakter Mukmin Hebat :

سليم العقيدة
■ Saliimul ‘Aqiidah (BERSIH AQIDAHNYA)
“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya karena Allah Rabb semesta alam.” (QS. Al-An’aam:162)

صحيح العبادة
■ Sahiihul ‘Ibaadah (BENAR ‘IBADAHNYA)
“Shalatlah kamu seperti yang kamu lihat Aku shalat.” (Riwayat Bukhari)

متين الخلق
■ Matiinul Khuluq (KOKOH AKHLAKNYA)
“Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung.” (QS. Al-Qalam:68)

قوي الجم
■ Qawiyyul Jismi (KUAT JASMANINYA)
“Mu’min yang kuat lebih aku cintai daripada mu’min yang lemah.” (Riwayat Muslim)

مثقف الفكر
■ Mutsaqqaful Fikri (INTELEK DALAM BERFIKIR)
“Katakanlah: samakah orang yang ber-ilmu dengan orang yang tidak ber-ilmu, sesungguhnya hanya orang-orang yang ber-akallah yang dapat menerima pelajaran.” (QS. Az-Zumar:39)

مجاهد لنفسه
■ Mujaahidun Linafsih (KUAT MELAWAN HAWA NAFSUNYA)
“Tidak ber-iman seseorang dari kamu, sehingga ia menjadikan hawa nafsunya tunduk pada ajaran Islam yang aku bawa.” (Riwayat al-Haakim)

حريص على وقته
■ Hariishun ‘alaa Waktih (SUNGGUH-SUNGGUH MENJAGA WAKTUNYA)
“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, lowongmu sebelum sibuk, dan hidupmu sebelum mati.” (Riwayat al-Haakim)

منظم في شئونه
■ Munazhzhamun fii Syu’unih (TERATUR DALAM SEMUA MASALAHNYA)
“Kebatilan yang teratur, dapat mengalahkan kebenaran yang tidak teratur.” (Ali bin Abi Thalib)

قادر على الكسب
■ Qaadirun ‘alal Kasbi (MAMPU BERUSAHA SENDIRI)
“Tidak ada penghasilan yang lebih baik bagi seorang laki-laki daripada bekerja sendiri dengan kedua tangannya.” (Riwayat Ibnu Majah)

نافع لغيره
■ Naafi’un lighairihi (BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN)
“Sebaik-baik manusia, adalah paling bermanfaat bagi sesama manusia.” (Riwayat al-Qudhaa’i).

10 hal tersebut diatas adalah ciri-ciri MUSLIM YANG HEBAT.

Wassalam.

 

*Sumber : dari sebaran via WA

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s