Dosa-Dosa Besar Dan Dosa-Dosa Kecil

Silsilah Ilmiyyah 5.1: Beriman Kepada Hari Akhir
Halaqah ke 5

 

Diantara dosa-dosa yang berbahaya bagi kehidupan seorang hamba di akhirat adalah:

■ Pertama | Dosa bid’ah yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya.

Bid’ah secara istilah syari’at adalah cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai syari’at.

⇒ Dimaksudkan untuk berlebih-lebihan di dalam bertaqarrub kepada Allāh Subhanahu wa ta’āla.

◆ Dan bid’ah adalah perkara yang paling jelek.

Rasūlullāh Shalallāhu ‘alayhi wa salam bersabda:

ﻭَﺷَﺮُّ ﺍﻷُﻣُﻮﺭِ ﻣُﺤْﺪَﺛَﺎﺗُﻬَﺎ ﻭَﻛُﻞُّ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﺿَﻼَﻟَﺔ

“Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dan setiap bid’ah adalah sesat”.

(HR Muslim)

Orang yang melakukan bid’ah;

✓Seakan-akan menganggap agama yang dibawa oleh Rasūlullāh Shalallāhu ‘alayhi wa salam belum sempurna.

✓Seakan dia telah menuduh Rasūlullāh Shalallāhu ‘alayhi wa salam mengkhianati risalah Allāh Subhanahu wa ta’āla.

Pelaku bid’ah menganggap dirinya berada di atas petunjuk, sehingga sulit dia untuk mendapatkan hidayah kecuali orang yang Allāh Subhanahu wa ta’āla rahmati.

Diantara dosa-dosa yang berbahaya bagi seorang hamba adalah dosa-dosa besar yaitu:

■ Kedua | Semua dosa-dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman di dunia atau laknat dari Allāh atau amarah dari Allāh Subhanahu wa ta’āla atau diancam dengan neraka.

Seperti: berzina, mencuri, riba, durhaka kepada orangtua, membunuh tanpa hak dan lain-lain.

■ Ketiga | Dosa-dosa kecil.

Yaitu dosa yang tidak sampai kepada dosa-dosa besar, seperti: melihat kepada aurat wanita yang tidak halal baginya dan lain-lain.

Dosa kecil ini bisa menjadi besar karena beberapa sebab, diantaranya adalah apabila dilakukan secara terus menerus tanpa melakukan taubat kepada Allāh Subhānahu wa Ta’āla.

Rasūlullāh Shalallāhu ‘alayhi wa salam bersabda:

ﺇِﻳَّﺎﻛُﻢْ ﻭَﻣُﺤَﻘَّﺮَﺍﺕِ ﺍﻟﺬُّﻧُﻮﺏِ ﻓَﺈِﻧَّﻬُﻦَّ ﻳَﺠْﺘَﻤِﻌْﻦَ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﺮَّﺟُﻞِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳُﻬْﻠِﻜْﻨَﻪُ

“Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai membinasakannya”.

(HR Imām Ahmad)

Dosa kezhaliman kepada oranglain baik harta, kehormatan maupun fisik akan menjadi penyesalan di hari kiamat apabila tidak meminta dihalalkan di dunia ini.

 

*Disampaikan oleh Ustadz Abdullah Roy, MA., Jumat 18 Shafar 1438 H/18 November 2016, via WhatsApp Group HSI (Halaqah Silsilah Ilmiyyah).

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s